Om metoden

Lurer du på hva Veiledet selvhjelp er, og hva som skiller metoden fra mer rendyrket selvhjelp eller tradisjonell behandling?

Les mer her

Vil du finne ut mer om Assistert Selvhjelp og våre nettbaserte programmer?

Les mer her