Ressurser2020-11-02T22:27:44+01:00
Print Friendly, PDF & Email

Festede artikler

Loading...

Ressurser

Relevant forskning

Forskning Veiledet selvhjelp på nett Verktøyene som Assistert Selvhjelp tilbyr bygger på kognitiv atferdsterapi (KAT), og retter seg spesielt mot angst, depresjon, og søvnvansker, som internettassistert behandling har vist å ha god effekt på. Internettassistert behandling basert på KAT har vist seg å [...]

En god start

Hva er viktig i første møte med brukeren? Veiledet selvhjelp med nettbaserte verktøy er fortsatt nytt og ukjent for mange. De fleste fagpersoner som bruker Assistert Selvhjelp vil raskt oppdage at det først og fremst er arbeidsmåten som er uvant, og ikke behandlingen [...]

Målgruppe

Veiledet selvhjelp er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Hovedmålet er å gi effektiv behandling til flere, og erstatte deler av tiden fagpersonen ellers ville brukt med egeninnsats fra brukeren.

Festede artikler

Loading...

Ressurser

Relevant forskning

Forskning Veiledet selvhjelp på nett Verktøyene som Assistert Selvhjelp tilbyr bygger på kognitiv atferdsterapi (KAT), og retter seg spesielt mot angst, depresjon, og søvnvansker, som internettassistert behandling har vist å ha god effekt på. Internettassistert behandling basert på KAT har vist seg å [...]

En god start

Hva er viktig i første møte med brukeren? Veiledet selvhjelp med nettbaserte verktøy er fortsatt nytt og ukjent for mange. De fleste fagpersoner som bruker Assistert Selvhjelp vil raskt oppdage at det først og fremst er arbeidsmåten som er uvant, og ikke behandlingen [...]

Målgruppe

Veiledet selvhjelp er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Hovedmålet er å gi effektiv behandling til flere, og erstatte deler av tiden fagpersonen ellers ville brukt med egeninnsats fra brukeren.

Go to Top