Ressurser2020-11-02T22:27:44+01:00

Festede artikler

Loading...

Ressurser

En god start

Hva er viktig i første møte med brukeren? Veiledet selvhjelp med nettbaserte verktøy er fortsatt nytt og ukjent for mange. De fleste fagpersoner som bruker Assistert Selvhjelp vil raskt oppdage at det først og fremst er arbeidsmåten som er uvant, og ikke behandlingen [...]

Målgruppe

Veiledet selvhjelp er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Hovedmålet er å gi effektiv behandling til flere, og erstatte deler av tiden fagpersonen ellers ville brukt med egeninnsats fra brukeren.

Mestre Eksponering

Dette mestringsverktøyet er laget for å hjelpe brukere som strever med overdreven, intens eller irrasjonell angst for ting, dyr, mennesker eller situasjoner som i virkeligheten ikke er farlige.

Mestring av Perfeksjonisme og Selvkritikk

Mestringsverktøyet inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som øker bevissthet på hva som er driven for å strebe etter uoppnåelige eller urimelige mål, samtidig som det er vanskelig å være fornøyd og tilfreds. Det tar også for seg "leveregler", som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd, og alternativer til det som er etablert. Programmet hjelper deg til å bli bevisst på hva du forteller deg selv, hva du tenker og gjør. Du kan lære mer om hva som vil bidra til å mestre og redusere krav, stress og press fra både deg selv andre.

Få det bedre med deg selv (selvfølelse)

Dette verktøyet handler om lav selvfølelse, og har innhold som fokuserer på å øke bevissthet om hva som ligger til grunn for selvfølelsen. Vi tar utgangspunkt i «leveregler», som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd som er etablert. Programmet tar for seg konseptene selvmedfølelse og selvhevdelse, som er nyttige øvelser for å øke selvfølelsen. Du kan blant annet lære mer om å sette grenser og hvilke egenskaper det er viktig å se etter hos folk du velger å bruk tid med.

Load More Posts

Festede artikler

Loading...

Ressurser

En god start

Hva er viktig i første møte med brukeren? Veiledet selvhjelp med nettbaserte verktøy er fortsatt nytt og ukjent for mange. De fleste fagpersoner som bruker Assistert Selvhjelp vil raskt oppdage at det først og fremst er arbeidsmåten som er uvant, og ikke behandlingen [...]

Målgruppe

Veiledet selvhjelp er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Hovedmålet er å gi effektiv behandling til flere, og erstatte deler av tiden fagpersonen ellers ville brukt med egeninnsats fra brukeren.

Mestre Eksponering

Dette mestringsverktøyet er laget for å hjelpe brukere som strever med overdreven, intens eller irrasjonell angst for ting, dyr, mennesker eller situasjoner som i virkeligheten ikke er farlige.

Mestring av Perfeksjonisme og Selvkritikk

Mestringsverktøyet inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som øker bevissthet på hva som er driven for å strebe etter uoppnåelige eller urimelige mål, samtidig som det er vanskelig å være fornøyd og tilfreds. Det tar også for seg "leveregler", som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd, og alternativer til det som er etablert. Programmet hjelper deg til å bli bevisst på hva du forteller deg selv, hva du tenker og gjør. Du kan lære mer om hva som vil bidra til å mestre og redusere krav, stress og press fra både deg selv andre.

Få det bedre med deg selv (selvfølelse)

Dette verktøyet handler om lav selvfølelse, og har innhold som fokuserer på å øke bevissthet om hva som ligger til grunn for selvfølelsen. Vi tar utgangspunkt i «leveregler», som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd som er etablert. Programmet tar for seg konseptene selvmedfølelse og selvhevdelse, som er nyttige øvelser for å øke selvfølelsen. Du kan blant annet lære mer om å sette grenser og hvilke egenskaper det er viktig å se etter hos folk du velger å bruk tid med.

Load More Posts
Go to Top