Print Friendly, PDF & Email

Assistert Selvhjelp benytter flere faglig anerkjente målinger, sjekklister og tester i våre verktøy. Du finner litt informasjon om de mest brukte måleverktøyene under.

Tekst hentet og tilpasset fra norsk forening for kognitiv terapi

GAD-7
PHQ-9
BERGEN INSOMNIA SCALE
SJEKK INN

GAD-7

GAD 7 er et kort screeningskjema som består av syv spørsmål som måler sentrale symptomer ved angst. Opprinnelig ble den laget for å måle symptomer på generalisert angstlidelse, men kan også gi en indikasjon på andre angstlidelser, som panikklidelse og sosial angstlidelse.

Grenseverdier:

 • 5–9 indikerer mild angst;
 • 10–14 indikerer moderat angst;
 • 15–21 indikerer alvorlig angst.

Skåre på 10 og høyere grenseverdi for en angstlidelse.

Du kan lese mer om GAD-7 og laste ned en .pdf versjon av screeningskjemaet her

PHQ-9

PHQ 9 er en del av Patient Health Questionnaire (PHQ; Spitzer, Kroenke & Williams, 1999) som består av ni ledd og måler sentrale symptomer på depresjon.

Det er anbefalt følgende grenseverdier for PHQ-9

 • 5–9 = Milde symptomer på depresjon
 • 10–14 = Moderate symptomer på depresjon
 • 15–19 = Ganske alvorlige symptomer på depresjon
 • 20–27 = Alvorlige symptomer på depresjon

Du kan lese mer om PHQ-9 og laste ned en .pdf versjon av screeningskjemaet her

Begrensninger:

Kartleggingsverktøy som GAD-7 og PHQ-9 er utilstrekkelig for å sette en diagnose. Det trengs i tillegg en klinisk vurdering av kompetent helsepersonell av relevant informasjon som for eksempel nåværende livssituasjon, fysiske årsaker eller en normalreaksjon.

Bruk:

GAD-7 og PHQ-9 er hyppig brukt i klinisk praksis og forskning, både i Norge og internasjonalt.

BERGEN INSOMNIA SCALE (BIS)

BIS baserer seg på inklusjonskriteriene for insomni i DSM-IV og kriterier brukt i klinisk praksis. Insomni (skårer på 3 eller mer på et av leddene 1–4 og skårer på 3 eller mer på et av leddene 5–6) vs. ikke-insomni (skårer på 2 eller lavere på alle leddene 1–4 eller skårer på 2 eller lavere på alle leddene 5–6).

BIS er for tiden kun inkludert i verktøyet Mestring av søvnvansker

Du kan lese mer om BIS og laste ned en .pdf versjon av screeningskjemaet her

SJEKK INN

Sjekk inn består av 4 spørsmål, som gir en indikasjon på nivå av psykiske symptomer og belastninger, hensikten er først og fremst å følge endring over tid.

Spørsmålene er:

 1. Hvordan har du det i dag?
 2. Hvordan er dine relasjoner til andre?
 3. Hvordan fungerer du i dine daglige aktiviteter? (skole, arbeid, hobby etc.)
 4. Hvordan vurderer du din livskvalitet?

Skalaen går fra 0 (Uutholdelig) til 100 (Ekstremt bra). Totalskåren i Sjekk-inn er gjennomsnittet av svaret på de 4 spørsmålene.

Sjekk inn kan gjerne besvares ved hver innlogging. Målepunktene vises i et eget diagram som er synlig for både bruker og fagpersoner (dersom bruker har godkjent tilgang til data).