Print Friendly, PDF & Email

Gruppetilbud i Trondheim

Gode erfaringer med gruppebasert stressmestring

Bakgrunn

Trondheim kommune er av de første helsetjenestene som etablerte gruppebasert tilbud med utgangspunkt i et program fra Assistert selvhjelp. Programmet «Mestring av stress og belastning» har vært i bruk siden 2017 i individuell oppfølging, i forløp som vanligvis gjennomføres over 5-6 uker. Bakgrunnen for at gruppetilbudet ble etablert var et ønske å prøve ut et tilbud med et lignende omfang. De ville se på den praktiske nytteverdien av å benytte programmet som det digitale terapeutiske fagverktøy i og mellom gruppesamlingene.  Tilbudet ble etablert i 2019, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltagere.

Sånn gjør vi det

Praktisk gjennomføring

Inntak pr telefon:

 • Kartlegging
 • Motivasjon avklares.

Det informeres om:

 • Digital plattform
 • Aktiv deltagelse, (ikke forelesning)
 • Viktighet av egeninnsats

Forberedelser

 • Modul 1 gjennomgås før første samling
 • 8-10 personer
 • 5-6 ukentlig samlinger
 • Varighet 2,5 t pr samling
 • Enkel bevertning

Lite forberedelse, men fokus på:

 • Å skape trygg arena
 • Gruppedynamikk
 • Å sørge for at alle blir hørt
 • Grupperegler
 • Presentere konseptet grundig
 • Gjennomgang av modul 1 og;
 • Utdeling av notatblokk
 • Samme spørsmål som i individuell oppfølging
 • Aktiv bruk av arbeidsark og skjema (deles ut på hver samling)
 • Fokus på det som er relevant fra hverdagen
 • Fokus på tema som er felles for gruppa,
 • Generaliserer individuelle utfordringer.
 • Det føres journal på oppmøte og innholdet individuelt.

Erfaringer