Praksis2020-11-02T09:12:54+01:00
Print Friendly, PDF & Email

Assistert Selvhjelp i praksis

RPH Fosen

Stadig flere kommuner tilbyr Veiledet selvhjelp med støtte av nettbaserte ressurser fra Assistert selvhjelp. Flere av disse kommunene deltok på fagdag i Oppegård kommune 29. april, hvor Bydel Ullern delte sine erfaringer. Bydelen har brukt Assistert selvhjelp siden februar 2018 og mener dette blant annet har ført til at de kan gi tilbud til flere enn tidligere. Her kan du lese mer om deres erfaringer og beskrivelse av et typisk forløp.

Trondheim: Gruppetilbud for stressmestring

Trondheim kommune er av de første helsetjenestene som etablerte gruppebasert tilbud med utgangspunkt i et program fra Assistert selvhjelp. Programmet «Mestring av stress og belastning» har vært i bruk siden 2017 i individuell oppfølging, i forløp som vanligvis gjennomføres over 5-6 uker. Bakgrunnen for at gruppetilbudet ble etablert var et ønske å prøve ut et tilbud med et lignende omfang. De ville se på den praktiske nytteverdien av å benytte programmet som det digitale terapeutiske fagverktøy i og mellom gruppesamlingene. Tilbudet ble etablert i 2019, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltagere.

Mestringsenheten i Sandnes

Sammen med Mestringsenheten i Sandnes arrangerte Assistert selvhjelp fagdag for kommuner i Rogaland den 8. mai. Mestringsenheten betjener med sine 10 terapeuter et befolkningsgrunnlag på 80 000 innbyggere. Rask psykisk helsehjelp ble innfør i 2014. Selv om det var ca 1000 henvendelser i hele 2018 er det enkelte måneder med opp mot 150-160 henvendelser. Her er noen av deres erfaringer med Veiledet selvhjelp, som ble delt for ansatte innen psykisk helsefeltet i Hå, Gjesdal, Randaberg, Sola, Klepp og Time kommune.

Randaberg: Fokus på trinnmodellen

Vår erfaring er at færre trenger individuell oppfølging etter gjennomført grunntilbud med Assistert selvhjelp og kurs. Det fortalte Lesley Ann Assersen, som er Psykolog ved Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Randaberg kommune da AssistertSelvhjelp.no var på besøk. Assersen hadde invitert flere andre helserelaterte tjenester i kommunen, som møtte opp for å få vite mer om lavterskeltilbudet og erfaringene i RPH.

Forløpsguide fra Trondheim Kommune

Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune.  De har benyttet Assistert selvhjelp som verktøy til Veiledet selvhjelp siden 2017. Etter inntakssamtalen gis normalt oppfølging pr. telefon i 4-6 uker hvor egeninnsats og progresjon i programmene følges opp.

Ullern: Gode erfaringer med telefonoppfølging

Stadig flere kommuner tilbyr Veiledet selvhjelp med støtte av nettbaserte ressurser fra Assistert selvhjelp. Flere av disse kommunene deltok på fagdag i Oppegård kommune 29. april, hvor Bydel Ullern delte sine erfaringer. Bydelen har brukt Assistert selvhjelp siden februar 2018 og mener dette blant annet har ført til at de kan gi tilbud til flere enn tidligere. Her kan du lese mer om deres erfaringer og beskrivelse av et typisk forløp.

Assistert Selvhjelp i praksis

RPH Fosen

Stadig flere kommuner tilbyr Veiledet selvhjelp med støtte av nettbaserte ressurser fra Assistert selvhjelp. Flere av disse kommunene deltok på fagdag i Oppegård kommune 29. april, hvor Bydel Ullern delte sine erfaringer. Bydelen har brukt Assistert selvhjelp siden februar 2018 og mener dette blant annet har ført til at de kan gi tilbud til flere enn tidligere. Her kan du lese mer om deres erfaringer og beskrivelse av et typisk forløp.

Trondheim: Gruppetilbud for stressmestring

Trondheim kommune er av de første helsetjenestene som etablerte gruppebasert tilbud med utgangspunkt i et program fra Assistert selvhjelp. Programmet «Mestring av stress og belastning» har vært i bruk siden 2017 i individuell oppfølging, i forløp som vanligvis gjennomføres over 5-6 uker. Bakgrunnen for at gruppetilbudet ble etablert var et ønske å prøve ut et tilbud med et lignende omfang. De ville se på den praktiske nytteverdien av å benytte programmet som det digitale terapeutiske fagverktøy i og mellom gruppesamlingene. Tilbudet ble etablert i 2019, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltagere.

Mestringsenheten i Sandnes

Sammen med Mestringsenheten i Sandnes arrangerte Assistert selvhjelp fagdag for kommuner i Rogaland den 8. mai. Mestringsenheten betjener med sine 10 terapeuter et befolkningsgrunnlag på 80 000 innbyggere. Rask psykisk helsehjelp ble innfør i 2014. Selv om det var ca 1000 henvendelser i hele 2018 er det enkelte måneder med opp mot 150-160 henvendelser. Her er noen av deres erfaringer med Veiledet selvhjelp, som ble delt for ansatte innen psykisk helsefeltet i Hå, Gjesdal, Randaberg, Sola, Klepp og Time kommune.

Randaberg: Fokus på trinnmodellen

Vår erfaring er at færre trenger individuell oppfølging etter gjennomført grunntilbud med Assistert selvhjelp og kurs. Det fortalte Lesley Ann Assersen, som er Psykolog ved Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Randaberg kommune da AssistertSelvhjelp.no var på besøk. Assersen hadde invitert flere andre helserelaterte tjenester i kommunen, som møtte opp for å få vite mer om lavterskeltilbudet og erfaringene i RPH.

Forløpsguide fra Trondheim Kommune

Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune.  De har benyttet Assistert selvhjelp som verktøy til Veiledet selvhjelp siden 2017. Etter inntakssamtalen gis normalt oppfølging pr. telefon i 4-6 uker hvor egeninnsats og progresjon i programmene følges opp.

Ullern: Gode erfaringer med telefonoppfølging

Stadig flere kommuner tilbyr Veiledet selvhjelp med støtte av nettbaserte ressurser fra Assistert selvhjelp. Flere av disse kommunene deltok på fagdag i Oppegård kommune 29. april, hvor Bydel Ullern delte sine erfaringer. Bydelen har brukt Assistert selvhjelp siden februar 2018 og mener dette blant annet har ført til at de kan gi tilbud til flere enn tidligere. Her kan du lese mer om deres erfaringer og beskrivelse av et typisk forløp.

Go to Top