Print Friendly, PDF & Email

Om metoden

Hva er Veiledet selvhjelp, og hva skiller metoden fra ren selvhjelp eller tradisjonell behandling?

Hvem er hovedmålgruppen for veiledet selvhjelp?

Relevant forskning

LES MER
LES MER
LES MER

Om metoden

Hva er Veiledet selvhjelp, og hva skiller metoden fra mer rendyrket selvhjelp eller tradisjonell behandling?

MINDRE OPPFØLGING, LIKE EFFEKTIVT

Forskning viser at veiledet selvhjelp, bygget på kognitiv terapi, i mange tilfeller er like effektivt som tradisjonell samtaleterapi.

Metoden fokuserer på ressursene i egeninnsats som ofte er dårlig utnyttet, og gir brukeren en mer fremtredende rolle i egen bedring.

Målet er å øke brukernes engasjement, gi større påvirkningsmulighet, men også mer ansvar i prosessen frem mot tilfriskning.

På denne måten kan ressursene som er tilgjengelig til oppfølging bli brukt på en mer effektiv måte.

LES MER

Passer veiledet selvhjelp for alle? Må jeg kunne noe på forhånd?

MÅLGRUPPE

Veiledet selvhjelp er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Hovedmålet er å gi effektiv behandling til flere, og erstatte deler av tiden fagpersonen ellers ville brukt med egeninnsats fra brukeren.

Det viktigste er å legge til rette for meningsfulle aktiviteter som gjennomføres uten av fagpersonen er tilstede. Det er nettopp dette som er hovedfokus i mestringsverktøy fra Assistert Selvhjelp.

Mens rendyrket selvhjelp er en mindre effektiv behandling for de aller fleste, viser det seg at noe strukturert og kyndig veiledning har stor betydning:

LES MER

Relevant forskning

LES MER

Fordeler med Veiledet selvhjelp