Print Friendly, PDF & Email

Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune.  De har benyttet Assistert selvhjelp som verktøy til Veiledet selvhjelp siden 2017. Etter inntakssamtalen gis normalt oppfølging pr. telefon i 4-6 uker hvor egeninnsats og progresjon i programmene følges opp.

Sånn gjør vi det

Trondheimsmodellen

 • Forløp ved veiledet selvhjelp i Mestringstilbudet

  • Saker startes opp fortløpende, bør ikke gå mer enn en uke etter henvendelse før det tas kontakt for avtale
  • Henvendelse mottas normalt pr. telefon
  • Behandling med varighet på 4-6 uker
  • Første samtale på kontoret
  • Videre telefonveiledning ukentlig i behandlingsperioden
 • Informasjon og praktisk forberedelse

  • Ved første kontakt pr tlf:
   • Gi link til assistertselvhjelp.no for at vedkommende får anledning til å se litt på hva det er, oversikt over innhold etc
   • Gi info til bruker om rammer for tilbudet, internettbehandling og veiledet selvhjelp som metode.
   • Gjør avtale om første time.
  • Hent ny kode for aktuelt verktøy
   • Gå til assistertselvhjelp.no
   • Velg Logg inn, og legg inn din epost og passord
   • Velg Lag ny kode, og velg kode til aktuelt verktøy
   • Skriv koden før du går bort fra siden.
 • Første time – Agenda:

  • Fyll ut aktuelle skjema/kartlegging
  • Gi info om mestringstilbudet og veiledet selvhjelp
  • Gå gjennom brukers problematikk
  • Se på verktøyet sammen på pad (dersom fysisk)
  • Prøv å logge på med brukers kode
  • Avtal første veiledning pr. telefon
  • Anbefalinger:
   • Gjennomføre del 1 og 2 før første telefonveiledning,
    for å komme godt igang
   • Viktigheten av å jobbe aktivt med verktøyet
   • Gjennomføre øvelser/aktiviteter i verktøyet
    minst 2-3 ganger i uka for best effekt
   • Fyll ut Sjekk-inn ved hver innlogging, gjør at vi kan
    følge symptomtrykk/fremgang
   • Verktøyet bør gjennomføres som tiltenkt
    (bolk for bolk med tilhørende øvelser/aktiviteter)
  • Innhold i telefonveiledning + forventninger, eksempelvis:
   • forberedt/pålogget
   • fremdrift
   • sette mål for videre jobbing
   • ikke støttesamtale
  • Journalføring første samtale: AKTUELT, VURDERING, TILTAK
 • Veiledningssamtalen – Struktur

  • Tidsbruk oppfølging på telefon ca 20 min
  • Sette agenda
  • Følge opp hjemmearbeid, eksempelvis:
   • Hva har du jobbet med?
   • Var det relevant, gjenkjennelig? På hvilken måte?
   • Hva var spesielt bra/relevant/nyttig?
   • Hvordan relaterer du dette til din egen situasjon?
   • Hvordan kan du bruke …
  • Hvordan har det gått med øvelser:
   • Hva var vanskelig? Hva hindrer deg i å.. Hvordan kan du…
  • Oppsummere modulen
   • Vurdere symptom/progresjon

  Positive tilbakemeldinger

  • Det er bra å være bevisst på å gi gode tilbakemeldinger for gjennomført arbeid og eventuelt oppnådd fremgang.

  Videre plan

  • Sette mål for neste uke
  • Hva/Når? Hvordan ta i bruk det foregående
  • Neste skritt
  • Avrunde samtalen med å presentere innholdet i neste modul
 • Avslutning / Evaluering

  • Oppsummere behandlingsforløpet:
   • Hvordan har det vært?
   • Hva har du lært?
   • Hva bør du jobbe videre med?
   • Hva blir viktig fremover?
   • Faresignaler?
   • Handlingsplan ved forverring av symptomer?
  • Gjennomfør brukerevaluering (eget skjema i Trondheim).
   Disse erfaringene kan være svært nyttige for å øke effektivitet og brukertilfredshet ytterligere.
  • Viktig at alle evalueres, også de som avbryter behandling:
   • Har du fullført verktøyet?
   • Hvis nei, hva er årsaken til dette?
   • Har dine plager blitt bedre eller verre nå, sammenlignet med før
    samtalene/behandlingen/kurset startet?
   • Hva er årsaken til dette?