Print Friendly, PDF & Email

Et verktøy for hjelp

Anonym tilbakemelding

Fikk en forståelse på hvordan det «hele» henger sammen, og er veldig glad for den kunnskapen jeg har fått. Verktøyet gav rom for refleksjoner som jeg tidligere ikke har gjort. Det er nå det begynner, og jeg er godt i gang i riktig retning. Mange takk for stor hjelp og et verktøy videre i livet!!!

Anonym tilbakemelding

Det var veldig tydelig og lett forståelig. Fin variasjon mellom å lese, å se/høre og gjøre.

Anonym tilbakemelding

Likte at det er lærerikt, på en måte slik at basiskunnskapene bak angst er enkle å forstå. Liker også de varme ordene underveis godt.

Anonym tilbakemelding

Likte at det var enkelt forklart. Likte å se på videoene.

Anonym tilbakemelding

Jeg kjenner meg så ekstremt igjen i eksempler, det er tillitsvekkende og betryggende og gir et slags håp.

Anonym tilbakemelding

Verktøyet har mye humor, det gjør at man slapper mer av, blir ikke så farlig.

Anonym tilbakemelding

Det var så GODT å sitte og lese! Jeg følte meg ikke så rar lenger, nettkurset normaliserte.

Anonym tilbakemelding

Jeg likte godt Quiz-delen som ble uhøytidelig, morsom og opplysende. Jeg fikk repetert stoffet.

Anonym tilbakemelding

Oversiktlig og lærerikt. Litt humor er positivt.

Anonym tilbakemelding

Enkelt og greit å gjennomføre. Gode eksempel som viser utfordringene godt.

Anonym tilbakemelding

Konstruktiv læring. Gjenkjennelige situasjoner.

Anonym tilbakemelding

Skal vi ikke ha teraputiske samtaler på kontoret?

I Norge har 1 av 5 voksne en psykisk lidelse til en hver tid, og hjelpebehovet er ofte langt større en kapasiteten i helsetjenestene. Mange oppsøker hjelp med en forventning om tradisjonell samtaleterapi. Det kan i noen tilfeller være beste alternativ, men egeninnsats kan ofte være en undervurdert ressurs i bedringsprosessen. Forskning har vist at Veiledet selvhjelp er like effektivt som tradisjonelle behandlingsmetoder, samtidig som det øker rekkevidden til helsetilbudet:

Den som søker hjelp være forberedt på å gjøre en innsats og ha ansvar for å gjennomføre aktiviteter mellom timer på egenhånd. Egeninnsats og aktivt deltagelse i behandlingen åpner opp for å erfare at det er mulig å påvirke egen helsesituasjon og bedringsprosess.

Fagpersonens rolle er å kartlegge behov og utfordringer, og foreslå behandling og egnet selvhjelpsmateriell. Fagpersonen har også en viktig rolle ved å gi veiledning og støtte underveis med jevnlig og strukturert oppfølging.

Her er noen av fordelene med nettbaserte mestringsverktøy:

1. Bedre enn å vente? Nettbaserte mestringsverktøy gir brukere mulighet til å gjøre meningsfulle aktiviteter på egenhånd, for eksempel mellom samtaler med en fagperson. Alternativet er ofte å ikke gjøre noe.

2. Kjente og evidensbaserte metoder: Mestringsverktøyene er basert på evidensbaserte metoder, særlig Veiledet selvhjelp og Kognitiv terapi, men også andre evidensbaserte metoder som brukes av psykologer i tradisjonell behandling.

3. Ikke ren selvhjelp: Selv om noen kan gjennomgå verktøyet helt på egenhånd vil de fleste vil ha best utbytte av å få noe kyndig oppfølging underveis. For å få best effekt er det viktig å jobbe jevnlig, gjerne 2-3 dager i uken, over noe tid.

4. Styr fremdriften: Mestringsverktøyene gir mulighet for å komme raskt i gang med effektiv behandling og praktiske øvelser. Brukere kan jobbe med oppgaver i fred og ro, når det passer best for dem, og styre tempo selv.

5. Enkelt og lett tilgjengelig: Mestringsverktøyene er enkle å bruke, og alltid lett tilgjengelig på nett. Det kreves bare grunnleggende datakunnskaper, og det er mulig å bruke både mobil, nettbrett og datamaskin.

6. Praktisk og konkret: Mestringsverktøyene inneholder kunnskap, praktiske ferdigheter og teknikker for å mestre psykiske utfordringer. De inneholder arbeidsark som er nyttige for å gjøre viktige øvelser mest mulig relevant og skreddersydd for den enkelte.

7. Personvern ivaretas: Verken IP-adresse eller andre personidentifiserbare opplysninger blir lagret som følge av å gjennomføre mestringsverktøyene. Det er likevel mulig for fagpersoner å forberede oppfølging gjennom unike koder forutsatt at brukeren godkjenner deling av data.