Ressurser2020-11-02T22:27:44+01:00

Festede artikler

Loading...

Ressurser

Mestring av Perfeksjonisme og Selvkritikk

Mestringsverktøyet inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som øker bevissthet på hva som er driven for å strebe etter uoppnåelige eller urimelige mål, samtidig som det er vanskelig å være fornøyd og tilfreds. Det tar også for seg "leveregler", som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd, og alternativer til det som er etablert. Programmet hjelper deg til å bli bevisst på hva du forteller deg selv, hva du tenker og gjør. Du kan lære mer om hva som vil bidra til å mestre og redusere krav, stress og press fra både deg selv andre.

Få det bedre med deg selv (selvfølelse)

Dette verktøyet handler om lav selvfølelse, og har innhold som fokuserer på å øke bevissthet om hva som ligger til grunn for selvfølelsen. Vi tar utgangspunkt i «leveregler», som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd som er etablert. Programmet tar for seg konseptene selvmedfølelse og selvhevdelse, som er nyttige øvelser for å øke selvfølelsen. Du kan blant annet lære mer om å sette grenser og hvilke egenskaper det er viktig å se etter hos folk du velger å bruk tid med.

Mestring av bekymringer

Dette nettbaserte mestringsverktøyet inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som psykologer bruker i behandling for overdreven bekymringer og generalisert angstlidelse. Programmet bygger på teknikker fra anerkjente metoder som kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) og meta-kognitiv metode.

Festede artikler

Loading...

Ressurser

Mestring av Perfeksjonisme og Selvkritikk

Mestringsverktøyet inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som øker bevissthet på hva som er driven for å strebe etter uoppnåelige eller urimelige mål, samtidig som det er vanskelig å være fornøyd og tilfreds. Det tar også for seg "leveregler", som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd, og alternativer til det som er etablert. Programmet hjelper deg til å bli bevisst på hva du forteller deg selv, hva du tenker og gjør. Du kan lære mer om hva som vil bidra til å mestre og redusere krav, stress og press fra både deg selv andre.

Få det bedre med deg selv (selvfølelse)

Dette verktøyet handler om lav selvfølelse, og har innhold som fokuserer på å øke bevissthet om hva som ligger til grunn for selvfølelsen. Vi tar utgangspunkt i «leveregler», som inviterer til utforskning av opprinnelse for tankesett og atferd som er etablert. Programmet tar for seg konseptene selvmedfølelse og selvhevdelse, som er nyttige øvelser for å øke selvfølelsen. Du kan blant annet lære mer om å sette grenser og hvilke egenskaper det er viktig å se etter hos folk du velger å bruk tid med.

Mestring av bekymringer

Dette nettbaserte mestringsverktøyet inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som psykologer bruker i behandling for overdreven bekymringer og generalisert angstlidelse. Programmet bygger på teknikker fra anerkjente metoder som kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) og meta-kognitiv metode.

Go to Top