Ressurser2020-11-02T22:27:44+01:00

Festede artikler

Loading...

Ressurser

Forløpsbeskrivelser

Selv om det faglige innholdet i de nettbaserte programmene er godt kjent for de fleste fagpersoner, er det mange som lurer på hvordan de best kan legge opp behandlingsforløp i praksis. Kanskje du kan hente inspirasjon fra andre tjenester og fagpersoner? På denne siden skal vi utvider løpende med nye "caser" som du kan se nærmere på. Håper det er til nytte!

Festede artikler

Loading...

Ressurser

Forløpsbeskrivelser

Selv om det faglige innholdet i de nettbaserte programmene er godt kjent for de fleste fagpersoner, er det mange som lurer på hvordan de best kan legge opp behandlingsforløp i praksis. Kanskje du kan hente inspirasjon fra andre tjenester og fagpersoner? På denne siden skal vi utvider løpende med nye "caser" som du kan se nærmere på. Håper det er til nytte!

Go to Top