Print Friendly, PDF & Email

Slik kan du legge opp et forløp med Assistert Selvhjelp!

Første samtale
Veiledningssamtaler
Avslutningssamtale

Assistert selvhjelp er et fleksibelt verktøy som brukes i både individuelle og gruppebaserte tilbud. Alle verktøy består av 6 deler, og bygger på metoden Veiledet selvhjelp. Det faglige innholdet er basert på anerkjente metoder og behandling, med særlig vekt på kognitiv terapi.

1. Første samtale

God informasjon og praktisk gjennomgang vektlegges. 

Foreslått agenda:

 • Aktuelle/relevante utfordring? (Rett tema)
 • Hvorfor er det viktig for deg å jobbe med dette? (Fokus på egeninnsats)
 • Hvorfor Assistert selvhjelp? (Les mer her)
 • Hvilke tema inneholder det valgte verktøyet (Les mer her)
 • Gi ut tilgang, (Praktiske spørsmål?)
 • Dele date? (Gir mulighet for forberedelse, ikke data som kan identifisere direkte)

Lag en fremdriftsplan begge har tro på:

 • Et utgangspunkt kan være 6 samtaler over 6 uker
 • Ukentlig kontakt/oppfølging anbefales
 • Bruk perioden godt, fokus på brukerens egne mål
 • Anbefal brukeren jevnlig arbeid, feks 2-3 økter pr uke

Aktuelle artikler:

Dette er viktig i første møte

Hvem er målgruppen?

Hva er Veiledet selvhjelp?

2. Veiledningssamtaler

Veiledningsamtaler kan foregå pr telefon (10-20 min) eller med fysisk oppmøte (ca 30 min).

Fokus: Hvordan har det gått med oppgavene siden sist?

Mens mer tradisjonell oppfølging i større grad har vektlagt «hvordan det har gått siden sist» vil hovedfokus i Veiledet selvhjelp ofte være på egeninnsats i perioden, og på konkrete problemstillinger «her og nå». Oppgavefokus kan være en god ramme for oppfølgingen, men det er selvsagt anledning til å utvide samtalen med mer åpne spørsmål om det vurderes som hensiktsmessig.

Aktuelle spørsmål kan være:

 • Hva har du lært eller erfart?
 • Hva har vært nyttig?
 • Hva har utfordret deg?
 • Hva kan du ta med deg videre? Hva er det viktig å jobbe videre med?

Plan for perioden som kommer:

 • Var det passelig mengde? (Tilpass/vurder. Omfanget vil variere)
 • Hva skal gjennomgås frem mot neste samtale? (Gi informasjon)
 • Tema eller oppgave som er spesielt viktig, som kan tas opp neste samtale?

3. Avslutningssamtale

Avslutningssamtalen kan gjerne fokusere på:

 1. Oppsummering
 2. Forebygging og plan ved forverring.
 3. Evaluering

Aktuelle spørsmål:

 • Hvordan har dette vært? (Hjemmearbeid og oppfølgingen)
 • Hva har endret seg siden oppstart? (Se evt. sammen på endring i pre / post kartlegging)
 • Hva har du lært som du kan ta med deg videre?
 • Hva blir viktig fremover? (Forebygging, evt. plan ved forverring)
 • Hva bør du jobbe videre med?
 • Informer om at verktøyene er tilgjengelig videre (Flere valgfrie tema i «Mitt bibliotek)