image_pdfSkrivervennlig versjon (.pdf)

Assistert Selvhjelp er psykologutviklede nettprogrammer for vanlige folk med vanlige problemer. Det eneste man trenger for å ta i bruk løsningen er internett!

Programmene er bygget på metodikken veiledet selvhjelp. Det benyttes flere evidensbaserte tilnærminger i programmene som vi vet er god behandling for de ulike utfordringene, men alle er basert på kognitiv tenkning og terapi.

Hovedmålet med løsningen er å øke rekkevidden av kvalitetssikrede tilbud til personer med psykiske lidelser, ved å legge til rette for økt egeninnsats: Egeninnsats vil kunne erstatte deler av oppfølgingen fra fagpersoner, og bidra til økt kapasitet i tjenestetilbudet. Programmene gir en god struktur på oppfølginen og gir brukeren mulighet til å utnytte tiden mellom timene mer effektivt sammenlignet med mer tradisjonelle behandlingsforløp. Selv om det er mulig å gjennomføre programmene som ren selvhjelp, vil det er generelt sett bli best effekt når det gis noe strukturert oppfølging fra fagpersoner i tillegg.

Les mer om nettprogrammene