Print Friendly, PDF & Email

Nettbasert behandling for milde til moderate psykiske lidelser

Fordeler med Assistert selvhjelp

Ofte stilte spørsmål

Om Assistert selvhjelp, bruk og annet.

Programmene er særlig utformet for å kombineres med oppfølging i offentlige lavterskeltilbud, for eksempel Rask Psykisk Helsehjelp i kommunehelsetjenesten. Løsningen brukes også av fastleger, DPS, og av studenthelsetjenesten ved landets største Universiteter. Løsningen er fleksibel med tanke på bruk, og kan feks være en del av gruppetilbud, eller individuell oppfølging pr telefon. Se mer om hvordan et forløp kan legges opp her

Programmene for Angst, depresjon og søvnvansker er laget av to norske psykologer, Aksel Inge Sinding og Oskar Blakstad. Deler av programmene er basert på arbeidsbøker laget av Rask Psykisk Helsehjelp i Molde Kommune, som vi har fått lov til å bruke.

Programmene for stress/belastninger og bekymringer/GAD er laget av psykolog Oskar Blakstad, MSc i psykologi Emily Hill, og psykiatrisk sykepleier Alf Magne Andersen.

For å gi brukere tryggest mulig tilgang til nett programmene brukes en anonymisert kode. Koden opprettes og gis ut av ansatte i lavterskeltilbudet eller helsetjenesten. For eksempel kan en fagperson gi en kode for et selvhjelpsprogram som heter «Mestring av angst» til en bruker som har er plaget med sosial angst.

Det anonymiserte kode-systemet brukes for å beskytte personvernet, slik at ingen data som kan knyttes til brukerens identitet blir lagret hos en tredjepart eller på internett.

Den som skal gå gjennom programmet går til forsiden til AssistertSelvhjelp.no for å legge inn koden. Når man har lagt inn koden og trykket «OK», får man innholdet til det programmet som ble valgt.

Det krever ingen installasjon eller integrasjon for å komme i gang. De fleste kan begynne i løpet av noen dager etter bestilling.

For å få tilgang til programmene trenger du en kode. Det vanligste er at helsetjenester kjøper pakker med programtilganger, og derfor får mange kode gratis når de henvender seg til offentlige lavtelskertilbud i Norge. Dersom din tjeneste ikke tilbyr programmene finner du mer informasjon og oppdatert prisliste på AssistertSelvhjelp.no. Det er også mulig å kjøpe tilgang direkte fra nettsiden,  (se mer informasjon i programbeskrivelsene), men vi vil gjøre oppmerksom på at effekten er betydelig bedre for de fleste når programmene gjennomgås i kombinasjon med oppfølging av fagpersoner.

Tjenesten som kjøper inn programmene får tilgang på en egen nettside der man kan lage tilgangskoder som deles ut. Her kan fagpersonene i virksomheten helt enkelt trykke på det aktuelle nettprogrammet for å lage en ny kode. Denne må skrives ned på egne kodekort, eller f.eks. en «post-it» lapp og overleveres bruker. OBS: Ikke send kode på e-post, da e-postadresse er en personidentifiserbar opplysning og dermed knytter koden til en person.

Løsningen gjør brukerne helt anonyme ved at innlogging kun gjøres med en randomisert kode. IP-adressen blir ikke logget og man vil ikke kunne identifiseres med selve koden. Dette gjør at bare de som har gitt ut koden kan kan knytte den til brukeren.

MERK:

Hvis helsetjenesten ønsker å ha oversikter over hvilke brukere som benytter de ulike kodene har de selv som ansvar for å sikre at dette gjøres innenfor det strenge regelverket for lagring av sensitive personopplysninger.

Det benyttes et system for anonymisering av brukere ved innlogging med unike koder for å bruke programmene. Ingen data som kan identifisere brukeren vil bli lagret i databasen. Det eneste som knytter en person til et individuelt tilpasset program er en kode bestående av tall og bokstaver som brukeren får utlevert.

GDPR omhandler lagring av personopplysninger. Så lenge ingen personidentifiserbare opplysninger lagres, vil GDPR regelverket ikke være gjeldende.