image_pdfSkrivervennlig versjon (.pdf)
 • Teknikker for å få bedre søvn og etablere nye mønster
 • 6 deler, styr eget tempo
 • For mobil, nettbrett eller data
 • Psykologutviklet, trygt og 100 % anonymt

Det nettbaserte mestringsverktøyet rettet mot søvnvansker inneholder øvelser, oppgaver og informasjon som psykologer bruker i behandling av søvnvansker/insomni. Programmet er basert på den anerkjente metoden kognitiv terapi og inneholder metoder som søvnrestriksjon og søvn-hygiene.

Det er ganske vanlig å oppleve søvnvansker i perioder av livet. For noen blir disse så forstyrrende og/eller vedvarende at det ødelegger for hvordan man fungerer i hverdagen. Manglende søvn ødelegger livskvaliteten. For noen blir det vanskelig å gå på jobb, skole eller på annen måte fungere i dagliglivet. Søvnmangel over lang tid kan også føre til andre problemer, som for eksempel angst symptomer eller depressive symptomer. Dette programmet hjelper deg med ulike øvelser som kan gjøre at du får bedre søvn over tid.

1.0 Har du søvnproblemer?

 • 1.1 Introduksjon til kognitiv terapi
 • 1.2 Introduksjon til veiledet selvhjelp

Oppsummering

 • Inledning om søvn og kognitiv terapi

2.0 Generelt om søvn

 • 2.1 Søvnstadier
 • 2.2 Ulike typer søvnvansker
 • 2.3 Myter om søvn

Oppsummering

 • Om søvnstadier og søvnvansker.

3.0 Søvnrestriksjon

 • 3.1 Søvndagbok
 • 3.2 Hvordan planlegge søvnrestriksjon?
 • 3.3 Tips til gjennomføringen

Oppsummering

 • Kartlegging av søvn og etablering av nye vaner

4.0 Generell søvnhygiene

 • 4.1 Stimuluskontroll
 • 4.2 Avspenningsteknikker

Oppsummering

 • Gode tips på veien til bedre søvn.

5.0 Grunnleggende teknikker i kognitiv terapi

 • 5.1 Hvordan tenke om søvn?
 • 5.2 Grubling og bekymring
 • 5.3 Kontortid for grubling
 • 5.4 Tips for mareritt

Oppsummering

 • Teknikker for å mestre tanker og følelser som forstyrrer søvn

6.0 Tilbakeskritt eller tilbakefall?

 • 6.1 Hvordan forebygge tilbakefall?
 • 6.2 Er du i en sårbar fase?

Oppsummering

 • Hvordan kan jeg kjenne igjen faresignaler, og hva kan jeg gjøre?

Ekstra-stoff:

 • Sjekk-inn: Registrer hvordan du har det
 • Graf: Følg med på hvordan du har det over tid
 • Målinger: Sammenlign hvor mye søvn du har før og etter gjennomføring av programmet
 • Oversikt: Skjemaer og verktøy for å mestre søvnvansker
 • Test deg selv: Er du i en sårbar fase?