VeiledetSelvhjelp.no

er en nettressurs for fagpersoner hvor nettbasert behandling for psykisk lidelse er en del av tilbudet. Siden er et supplement til AssistertSelvhjelp.no som tilbyr internettbehandling for personer med milde til moderate psykiske lidelser.

Løsningen er skreddersydd for offentlige helsetjenester, og brukes i kommunale lavterskeltilbud, fastleger, studenthelsetjenesten ved landets største universiteter og DPS.

Sentrale mål

  • Senke terskel for å motta behandling ved tilby kvalitetssikret selvhjelpsverktøy med høy nytteverdi for sluttbruker

  • Utnytte kapasiteten som ligger i sluttbrukerens egeninnsats; hjelpe flere enda tidligere

  • Bidra til mer effektiv utnyttelse av kapasiteten som ligger i helsetjeneste

  • Være pådriver for utvikling i helsetjenesten og bidra til økt bruk av nye metoder